Gyrithe Lemche

Information om Gyrithe Lemche til LitteraTUR - litterær gåtur i Lyngby.

Barndom og ungdom

Gyrithe Lemche blev født i København i 1866. Hendes far var skoleleder, og datteren var i sine unge år lærer på faderens skole i Nr. Farimagsgade. På universitetet mødte den unge cand. phil. Gyrithe Frisch, der var begyndt at skrive små enaktere til studenternes amatørscene, sin tilkommende mand, og i 1899 blev de gift og flyttede til Lyngby, hvor Johan Lemche blev embedslæge.

 

Aktiv i kvindesagen

Gyrithe Lemche var tidligt meget engageret i kvindesagen, fra 1913 - 1919 aktiv ved bladet Kvinden og Samfundet, hvor der blev skrevet om ligeløn og kvindelige præster, og også senere en meget brugt taler og agitator. Ved sin 75-års fødselsdag i 1941 blev hun udnævnt til æresmedlem af Dansk Kvindesamfund.

 

Lyngby set med kvindeøjne

Egnen omkring Lyngby havde Gyrithe kendt fra barnsben, da hendes mors familie var købmandsslægten Mourier, som havde hjemme i Gentofte-Lyngby området.

Hovedværket i 5 bind,Edwardsgave (1900-1912), er en stor slægtskrønike om en stolt købmandsfamilie, der gradvist degenererer. Temaet er det samme som i Thomas Manns Buddenbbrooks, der kom i 1901. Omdrejningspunktet, herregården Edwardsgave, er bygget over familien de Conincks landsted Næssegården ved Furesøen, men til romanens beskrivelse af familien Valeur har forfatteren hentet meget fra sin mors Mourier-slægt.

Også i trebindsværket Tempeltjenere(1926-1928) spiller Lyngby en rolle. Bind 2 rummer bl.a. en beskrivelse af Ingeborg og Viggo Stuckenbergs ægteskab set med en nabos milde øjne. Ægteparrene Stuckenberg og Lemche kendte hinanden privat, og en sejltur de foretog på Lyngby Sø er også med i bogen. Men først og fremmest er værket en beskrivelse af kvindesagens historie set gennem en person, der har meget tilfælles med forfatteren.

Forfatterens baggrund som engageret kvindesagskvinde med pædagogisk erfaring fornægter sig ikke i bøgerne, og det kan gøre dem noget tunge. Gyrithe Lemches forfatterskab er stort set glemt i dag, men hvis man vil have en levende beskrivelse af Lyngby i gamle dage og byens forvandling fra bondeby til forstad, så er hendes romaner stadig interessante.

 

Gyrithe Lemche døde i 1945 i en alder af 79 år.

 

Materialer