Kai Hoffmann

Information om Kai Hoffmann til LitteraTUR - litterær gåtur i Lyngby.

Kai Anton Carl Nyholm Hoffmann var søn af Villiam Richard Leopold Hoffmann, premierløjtnant og senere kaptajn i flåden. Han blev student fra Østerbros latin- og realskole og cand. jur. i 1899. Han var i mange år ansat i finansministeriet, men efterhånden arbejdede han mest som forlagskonsulent. Han var gift med forfatter og maler Eline Fischer.

 

Forfatterskab

Han skrev tidligt vers og modtog en række forfatterlegater og kom fra 1914 fast på finansloven. For Hoffmann var naturen en uudtømmelig kilde til inspiration. Som ung var han inspireret af dansk og fransk symbolisme, især Johannes Jørgensen og Charles Baudelaire. Debutsamlingen Liljer i Mørket, 1899 er et eksempel herpå. Emnerne i de følgende bøger er slægten, hjemmet, København og frem for alt naturen. Digtsamlingen Den store Vaar, 1918 er kulminationen i forfatterskabet. Hoffmann er nok den danske digter, der oftest har beskrevet havet, som for ham var et symbol på frihed og stolthed. De efterfølgende digtsamlinger er inspireret af digtere som Johs. V. Jensen og Thøger Larsen. Kai Hoffmann tog engageret stilling til tidens politiske spørgsmål i sine digte. Især i forbindelse med Genforeningen i 1920 og under besættelsen blev hans digte mere nationale og han blev en efterspurgt lejlighedsdigter ved officielle lejligheder.

 

Den danske sang er en ung blond pige

Kai Hoffmann er i dag mest kendt for den populær sang Den danske Sang er en ung, blond pige. Digtet blev skrevet i 1924 som prolog til Dansk Korforenings 4. nationale sangstævne i København. Ved sangstævnet deltog 25 kor fra hele landet i to fælleskoncerter på Det Kongelige Teater og i Tivoli. Ved begge koncerter var et af indslagene Kai Hoffmanns prolog Den danske Sang er en ung, blond pige. Den blev fremsagt af direktøren for Det Kongelige Teater, og bestod af fem vers. De to sidste vers var tæt knyttet til selve sangstævnet, og er derfor ikke medtaget, når vi synger sangen i dag. Hoffmanns vers beskriver de forskellige landsdeles og landskabers karakteristiske træk i et pompøst billedsprog. Historien og naturen spiller en væsentlig rolle i dette nationale digt. Digtet blev trykt i programmet til korstævnet og i samtidens aviser, men Hoffmann tog det først med i sin digtsamling Danmarks Rige, der udkom i 1941.

 

Carl Nielsen og teksten

I 1925 sendte Kai Hoffmann et brev til Carl Nielsen med teksten til prologen.Carl Nielsen må have kunnet lide teksten, for han komponerede efterfølgende en af sine mest populære melodier. Den udkom første gang i 1926 i Carl Nielsens samling Ti danske Smaasange for klaver og sang, der også indeholder andre af hans kendte sange: Jeg ved en lærkeredeSolen er så rød, mor og Jeg lægger mig saa trygt til Ro". Samlingen blev meget populær og udkom i over 10 oplag.

 

Den dansk sang - fællessangen

Første Verdenskrig blæste nyt liv i den danske sang og fik den placeret centralt i skolesangen, højskolesangen og i bevidstheden hos danskerne. Glædelige og sørgelige begivenheder gav grobund for dansk poesi og musik, som samlede befolkningen.

Fundamentet til sangkulturen var Folkehøjskolens Melodibog, som udkom første gang i 1922 med Carl Nielsen som medredaktør.

Under besættelsen genoptog Kai Hoffmann den nationale lejlighedsdigtning med: Danmarks Rige og Sommerens Fyld. Digtsamlingen I sværdets skygge fra 1945 blev hans sidste bog, inden hans død i 1949.