Reglement
Artikel

Reglement for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Se aktuelle gebyrer

  

Hvem kan bruge biblioteket? 

Biblioteket er for alle. Det er gratis at låne på biblioteket.

For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem skal du være registreret som bruger. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.

 

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Det kan ske enten ved personligt fremmøde eller elektronisk. Du skal oprette en pinkode, når du registreres.

Pinkoden bruges ved udlån, reservering og fornyelse - til at se, hvad du har lånt og til andre af bibliotekets digitale tilbud.

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer mm. Det kan ske på biblioteket eller elektronisk.

Sygesikringskortet er dit lånerkort. Det skal medbringes hver gang du låner. Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Er du under 15 år, kan du få udstedt et lånerkort eller bruge dit sygesikringskort.

  

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.

Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån.

  

Hvordan afleverer du?

Du kan se, hvornår materialet skal afleveres, på din udlånskvittering. Når du afleverer materiale, får du en kvittering. Den er din dokumentation for, at det er afleveret.

Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer på bibliotekets hjemmeside.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides.

 

Hvordan fornyr du?

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre.

Der kan være begrænsninger på, hvor mange gange et materiale kan fornys. Visse materialer kan ikke fornys.

Du kan forny dine materialer via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

 

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller personligt på biblioteket.

Du modtager besked fra biblioteket via e-mail eller pr. brev, når materialet er klar til afhentning. Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

  

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

 

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. Skyldige beløb kan overgå til incasso.

 

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

 

 

Gebyrer

Hvis lånetiden ikke overholdes, betales gebyr efter følgende takster, der er fastsat af kommunalbestyrelsen:

 

Voksenmaterialer

1-7 dage for sent: 20 kroner

8-30 dage for sent: 60 kroner

Mere end 30 dage for sent: 200 kroner

 

Børnematerialer

1-7 dage for sent: 10 kroner

8-30 dage for sent: 30 kroner

Mere end 30 dage for sent: 100 kroner

Taksterne er gældende fra 2. januar 2016.

 

Gebyret gælder alle materialer lånt af samme låner med samme afleveringsdato. Gebyret bliver tilskrevet, når det sidste materiale i udlånet returneres.

Når lånetiden er overskredet med 8 dage, eller så snart den er overskredet for et reserveret materiale, sender vi en hjemkaldelse pr. mail. For at undgå yderligere gebyrer, bør du aflevere materialet hurtigst muligt eller kontakte personalet i Ekspeditionen.

Når lånetiden er overskredet med 30 dage sendes en regning på erstatning af det lånte materiale plus gebyr. Såfremt materialet herefter afleveres, bortfalder erstatningen, men gebyret fastholdes.

Hvis du samlet skylder 200 kr eller mere i gebyrer, mister du retten til at låne flere materialer, indtil gælden er betalt.

Det er muligt at betale gebyrer og erstatninger i Ekspeditionen på biblioteket kontant, med betalingskort eller MobilePay . Du kan også betale via vores hjemmeside, hvis du har Dankort eller kreditkort. Hvis du finder materialet i op til en måned efter, at det er blevet erstattet, kan du få erstatningen refunderet.

Regninger, som ikke bliver betalt overdrages til kommunens opkrævningsafdeling.

 

 

Lånebegrænsning

Du kan maksimalt have 100 lån ad gangen og maksimalt 50 reserveringer ad gangen.