Nye gebyrtakster

Se de nye gebyrtakster gældende fra 1. januar 2019.

Hvis lånetiden ikke overholdes, betales gebyr efter nedenstående takster, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Gebyrer tilskrives per låneforløb, dvs. materialer der er lånes samtidig og afleveres samtidig. Det betyder at materialer med samme udlånsdato, der afleveres for sent, tilskrives ét gebyr. Materialer med forskellige udlånsdatoer, der afleveres for sent, tilskrives et gebyr for hver udlånsdato – også selvom materialerne har samme afleveringsdato, fx pga. fornyelser, da der er tale om forskellige låneforløb.

Vær ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. Forny på nettet på lyngbybib.dk, skriv til info@ltk.dk  eller ring til os på 45973700.

Gebyrer voksne
1-7 dage for sent: 20 kroner
8-30 dage for sent: 63 kroner
Mere end 30 dage for sent: 211 kroner

Gebyrer børn
1-7 dage for sent: 10 kroner
8-30 dage for sent: 32 kroner
Mere end 30 dage for sent: 105 kroner

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019