Tips og tricks til informationssøgning

Her finder du gode råd og vejledning til at forbedre din informationssøgning. Nederst på siden finder du en liste med bøger om opgaveskrivning, informationssøgning og kildekritik.

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du har dit emne og måske endda din problemformulering på plads, er det tid til at finde de kilder og den litteratur, du skal bygge din opgave op omkring.

Begynd med at brainstorme:

  1. Lav en brainstorm ud fra dit emne og din problemstilling for at få et bedre overblik. Her er det en god idé at tænke i ’hv-ord’. For eksempel: Hvad skal jeg undersøge? Hvad er vigtigt ved mit emne? Hvorfor skal det undersøges?

  2. Søgeord: Nu handler det om at finde på en masse gode søgeord til din informationssøgningsproces. Lav igen en brainstorm. Tænk i synonymer, relaterede ord, både generelle og specifikke ord, søgeord på engelsk, kombiner på kryds og tværs.

HUSK: Skriv din brainstorm og dine søgeord ned, så du kan komme tilbage til dem senere!

Informationssøgning

Nu skal du i gang med at søge information til din opgave. Start her på Lyngby-Taarbæk Bibliotekernes egen hjemmeside og på bibliotek.dk når du skal i gang med at søge information til din opgave. 

Lyngbybib.dk

Lyngby-Taarbæk Bibliotekernes hjemmeside. Her søger du i de materialer der findes på biblioteket. 

Tip 1/HUSK. I vores åbningstid er der altid betjening. Det betyder, at du altid kan komme og spørge om informationssøgning og materialer til din opgave.

Tip 2/HUSK. Du er også velkommen til at sidde på biblioteket og arbejde med din opgave.

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk giver adgang til bøger og artikler fra alle Danmarks biblioteker. Det gælder både folke- og forskningsbiblioteker.

Tip 1. Hvis du opretter et log-in til bibliotek.dk kan du få direkte adgang til danske avis- og tidsskriftartikler via et link til Infomedia.

Tip 2. Artikelservice. Finder du en tidsskriftartikel du skal bruge til din opgave, har du mulighed for at få sendt en digital kopi til din mail.

Gode steder at finde digitale bøger, artikler og information på dansk og engelsk

Udover de fysiske bøger som du kan finde og bestille via lyngbybib.dk og bibliotek.dk, giver biblioteket adgang til en del digitale bøger, artikler og opslagsværker. Her er der mulighed for at søge efter primære og sekundære kilder, e-bøger, baggrundsartikler og opslagsværker indenfor både dansk, historie, samfundsfag og naturvidenskab. 

Du finder en liste over de mest relevante til opgaveskrivning her: Til opgaveskrivende

Kildekritik og faktatjek

Når du har fundet en bog eller artikel til din opgave er her et par tips til hvad du skal være opmærksom på, når du skal vurdere om kilden er relevant.

Troværdighed: Hvem er forfatteren, hvor er teksten publiceret?

Objektivitet: Er der en hensigt med teksten? Har den en bestemt agenda eller vinkel? Er den debatterende eller informerende?

Niveau/Relevans: Niveauet skal passe til dig og din opgave. Det skal hverken være for svært eller let. Er det en universitetsafhandling eller et forskningsresultat du har fundet? Eller er det en fagbog til børn eller måske en andens SRP-opgave?

Præcision: Hvornår er teksten fra? Hvilke kilder benytter teksten selv til at underbygge sine argumenter? Er indholdet forældet? En ældre tekst kan nogle gange være fin at bruge. Især med historiske kilder er der en pointe i at teksten er fra en bestemt tid.

Læs mere om kildekritik her https://kub.ku.dk/biblioteker/frederiksberg/vejledninger/kildekritik/

Litteratur om opgaveskrivning og informationssøgning

Litteratur om kildekritik