Women's Studies International

Adgang
Kun adgang på biblioteket
Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur inden for kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer.

Databasen er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i fuldtekst på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

English description

Women’s Studies International is a database providing sources within the area of gender studies – both as full text and as references. The database is especially useful for students in the fields of social studies and the humanities.

The sources are primarily in English, and approximately 10% of the sources are in full text format. Some of the remaining references are available as full text physically at Det Kongelige Bibliotek.