Danskernes Historie Online

Adgang
Adgang derhjemme
Søg i Danmarks største online-samling af slægts-, personal- og lokalhistorie.

Danskernes Historie Online er et specialbibliotek for slægtsforskere, historikere og andre historie-interesserede.

Det primære formål med Danskernes Historie Online er at digitalisere litteratur inden for kategorierne lokalhistorie, slægtshistorie, personalhistorie, kildeskrifter, opslagsværker og hjælpemidler.

Samlingen indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv.

Danskernes Historie Online blev etableret i 2012 af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere.