Gode råd til læseklubber

Her kan du finde gode råd til læseklubber.

Det kan være forskelligt, hvilken form for diskussion man vil lægge op til i en læseklub. De fleste læseklubber er dog mest interesserede i en uformel tilgang til teksten, som ikke kræver det store analyseapparat. Det vil sige samtaler, der former sig som åbne diskussioner, hvor man sammenligner synspunkter og reaktioner på teksten, holder dem op mod hinanden og udvikler diskussionen derfra.

Alligevel kan det være en god idé at sætte nogle rammer for, hvordan diskussionerne skal foregå. Nedenfor har vi samlet nogle gode råd om mødeform og spørgsmål, som man kan diskutere bøgerne ud fra. Det er kun forslag, som man kan bruge eller lade være. Det vigtigste er, at I finder den form, der passer lige netop jeres læseklub.

Mødeform

 • Husk det skal være sjovt!
 • Lad eventuelt én være ansvarlig for at lave et lille oplæg og være ordstyrer. Vedkommende kan eventuelt sidde med et stykke papir, hvorpå talerrækken skrives op. Ordstyrerposten kan enten være den samme person hver gang, eller gå på omgang fra møde til møde.
 • Det kan være en god idé at starte med en helt kort runde (2-5 minutter), hvor alle kommer med deres første indtryk af bogen. Man kan bringe en betragtning, et perspektiv eller et emne på banen, som man ønsker at diskutere. Det kan virke mere befordrende for en god snak at prøve at formulere ”hvad har denne bog sagt mig, eller ikke sagt mig?” i stedet for at begynde med at ytre, om man synes bogen er god eller dårlig. Ens mening om bogens litterære kvaliteter, eller mangel på samme, skal nok komme frem under selve diskussionen.
 • Respektér de andres læsning og synspunkter. Der er ingen ”rigtige” svar, meninger eller tolkninger, når man taler om litteratur. Det er desuden vigtigt ikke at afbryde andre, når de taler og at respektere talerrækken.
 • Tro ikke at du skal komme til mødet med en færdigdannet mening om bogen – det er det læseklubben er til for. Mange har oplevet at en bog, efter en god og konstruktiv snak, lige pludselig siger dem noget helt andet, end den gjorde før, og der er endda nogle, som får lyst til at læse den igen.
 • Lav eventuelt et stykke forberedende arbejde med at læse anmeldelser/analyser af bogen og forfatteren. Bibliotekarerne hjælper gerne med at fremskaffe anmeldelser mm.

Diskussion

Forslag til spørgsmål I kan diskutere:

 • Hvad handler historien om? Diskutér bogens tema(er) eller problemstillinger.
 • Hvem er hovedpersonerne? Hvad synes I om dem? Er de troværdige?
 • Hvordan udfolder historien sig?
 • Holder historien? ”Hænger bogen sammen”?
 • Hvad tror I, forfatteren prøver at sige med teksten? Har forfatteren et hovedbudskab? Trænger det igennem?
 • Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvordan bruger forfatteren sproget? Kom eventuelt med eksempler.
 • Ligner bogen andre bøger, I har læst?
 • Har I læst andre bøger af samme forfatter, og hvordan placerer bogen sig i forfatterskabet?