Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024

Her kan du se biblioteksstrategien for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne.

Strategien løber frem til 2024 og suppleres af tre-årige handleplaner med initiativer, der konkret understøtter en realisering af strategien.