Shakespeare

Inspiration til opgaver om William Shakespeare

William Shakespeare er uomgængelig i litteraturhistorien. Hans værker har sat så mange spor i det engelske sprog og har ændret vores måde at forstå mennesket, magten og kærligheden på. Der er filosofi, politik, psykologi i hans værker og han er samtidigt spændende fra et historisk synspunkt, da han skrev midt i renæssancen, hvor han var med til at danne en ny måde at forstå mennesket på. Der er derfor mange muligheder for at koble engelsk med andre fag. 

Her er en liste med bøger og artikler, der kan bruges til inspiration.

Shakespeares egne værker

Bøger om Shakespeares liv og værk

Bøger om renæssancen og andre indflydelsesrige tænkere

Artikler

Bøger med det litterære perspektiv