Migration

Migration findes i to grundtyper, som betegnes med underbegreberne emigration og immigration. Emigration betegner udvandring fra et land, mens immigration er indvandring til et land. Derudover findes der også opdelingen mellem den lovlige og den illegale migration.

Vi har samlet en liste med fagbøger, artikler og romaner, der alle beskæftiger sig med migration: Listen er opdelt geografisk. Først er der materialer der handler om migration ved grænsen mellem Mexico og USA, herefter mellem Afrika og Europa og til sidst er der bøger og artikler der mere overordnet handler om migration.

 

Migration ved grænsen mellem Mexico og USA

Migration ved grænsen mellem Afrika og Europa

Bøger og baggrundsartikler om migration