Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud er betegnelsen for den litterære strømning der ruller ind over Danmark i slutningen af 1800-tallet. Kritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes, som var én af periodens mest markante skikkelser, formulerede denne litterære vision for perioden: ”En levende litteratur kendes på, at den sætter Problemer under Debat”.

Vi har samlet en liste med relevante fagbøger, digitale artikler og film om "Det moderne gennembrud" og om den historiske periode fra slutningen af 1800-tallet. Nederst er der henvisninger til nogle af de mest centrale romaner fra perioden. 

God fornøjelse med opgaveskrivningen

 

Baggrundsartikel

På forfatterweb kan man læse en baggrundsartikel om "Det moderne gennembrud". Artiklen afsluttes med henvisninger til primære og sekundære tekster om emnet. 

Fagbøger

Tidsskriftartikler

Via biblioteket er der adgang til en række online artikler. Artiklerne kan læses online eller sendes digitalt.

Herunder er et lille udvalg om "Det moderne gennembrud.

Historiebøger

Film

Skønlitteratur