Dansk litteratur i mellemkrigstiden

Inspiration til opgaver om dansk litteratur i mellemkrigstiden.

Tiden mellem Første og Anden Verdenskrig var både præget af samfundsmæssig turbulens, af nye politiske strømninger og af store nybrud indenfor kultur og kunst. Første Verdenskrigs konsekvenser og modernitetens hastige fremskridt havde især stor indflydelse på litteraturen i løbet af 1920’erne. 1930'erne var præget af store økonomiske og politiske kriser og midt i denne turbulente tid dukkede mange nye, eksperimenterende og progressive litterære tendenser frem. 

Blandt andet opstod der med Hans Kirks roman Fiskerne (1928) den nye genre 'kollektivroman', som udforsker fællesskabets og samfundets dynamikker. Og Tom Kristensens roman Hærværk (1930) skabte debat og forargrelse med sin skildring af både storbyen og individets destruktive impulser. Temaer som individualitet og fællesskab prægede perioden helt frem til Anden Verdenskrig. 

Vi har samlet en liste med relevante fagbøger og digitale artikler om dansk litteratur i mellemkrigstiden. Nederst er der henvisninger til nogle af de mest centrale danske skønlitterære værker fra perioden.

God fornøjelse med opgaveskrivningen. 
 

Baggrundsartikler

På Faktalink.dk kan man læse en baggrundsartikel om ”Mellemkrigstiden” og om "Kulturradikalisme - dengang og nu", og på forfatterweb.dk findes både en artikel om ”Ekspressionisme” og ”Mellemkrigstidens socialrealisme og kulturradikalisme”, som afsluttes med primærtekster og sekundærtekster om emnet. 

Fagbøger

Historiebøger

Tidsskriftsartikler

Skønlitteratur

Romaner og noveller

Digte