Læselysten styrket i Lyngby-Taarbæk

Borgerne fortsætter med at læse mere og mere og udlånet er tilbage på niveau før Corona - ja endda højere end det!

Pressemeddelselse 31. 01. 2023

Udlånet er steget på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne fra 2019 til 2022 med 6,5%. En rigtig god nyhed, der siger noget om, at Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne har fantastisk godt fat i læserne. Og det er slet ikke tilfældigt, mener formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Casper Strunge: 

”Vi har gennem de seneste år udviklet bibliotekerne og udvidet vores service. I år skal vi åbne et nyt kombineret skole- og folkebibliotek i Lundtofte. Jeg mener, at den store succes, vi oplever med biblioteker i Lyngby-Taarbæk, hænger sammen med, at vi har prioriteret at have bibliotekerne tæt på borgerne mange steder i kommunen.” 

Stigningen skal også ses i lyset af, at man gennem en årrække har arbejdet målrettet og fokuseret på en litterær retning. Kultur- og bibliotekschef Søren Mørk Petersen udtaler: 

”Jeg er overbevist om, at når vi appellerer til flere udlån hos borgerne end tidligere, så er det fordi alle vores forskellige aktiviteter og services støtter op om det samme. Litteratur og læsning tænkes ind i alt, hvad vi gør, og på den måde når vi bredere ud.”

Udover prioritering af tilgængelighed er der de seneste år arbejdet målrettet med det personlige værtskab og den litterære samtale med borgerne. Med inspiration fra USA og Norge er alle medarbejdere efteruddannet i læserservice. En formidlingsmetode, der handler om at afdække, hvad der appellerer til den enkelte læser og bruge denne viden til at foreslå nye læseoplevelser. For én læser kan et højt tempo og et nervepirrende plot være essentielt, mens det for en anden kan være nuancerede karakterer og et smukt sprog.

Samtidig er der udviklet nye arrangementsformater med litterært benspænd, hvor alle arrangementerne har afsæt i litteratur. Flere af formaterne er skabt i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Eksempelvis Over hækken, bag facaden, der sammen med byens stadsarkiv formidler lokalhistorien i samspil med skønlitteraturen. Eller formatet Litteratur i det fri, hvor formidlingen kobles sammen med naturoplevelser.

Nye generationer af læsere kommer til

Der gøres også meget for, at nye generationer af læsere kommer til. Blandt de 50 læseklubber, der eksisterer på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, er antallet af læseklubber ikke mindre end firedoblet for børn og unge de seneste par år. Allerede som 8-årig kan man tilmelde sig en læseklub, hvor læsningen kombineres med sociale og hyggelige aktiviteter – også efter bibliotekets lukketid. Samarbejdet med kommunens daginstitutioner og skoler er også intensiveret de seneste år.

”Det glæder mig at se, hvordan børn og unge tager læsningen til sig og de forskellige fællesskaber det kan give, som vi ser i læseklubberne”, udtaler Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Casper Strunge. ”I det hele taget mener jeg, at det store fokus, bibliotekerne har på at introducere børn og unge til læsningen gennem samarbejdet med kommunens daginstitutioner og skoler, er vigtigt for at skabe de kommende generationer af læsere.” 
 

Grobunden for sund læsekultur står styrket

De senere års koncentrerede indsats med litteratur og læsning som omdrejningspunkt afspejler sig konkret i de højere udlånstal for 2022. Men mere væsentligt er det at fokusere på, hvad læsningen 
gør ved os som mennesker og den betydning, en sund læsekultur kan have for samfundet, understreger kultur- og bibliotekschef Søren Mørk Petersen: 

”At vi kan se, at det lykkes for bibliotekerne at skabe en læsekultur i hele Lyngby-Taarbæk gør mig utrolig stolt og glad. Jeg er overbevist om, at læsning og evnen til fordybelse er en meget vigtig menneskelig kompetence og egenskab i de kommende år. Litteratur og læsning bibringer viden og skaber de pauser, hvor vi kan fundere over os selv som mennesker. Det mener jeg er essentielt for samfundsudviklingen og styrkelsen af vores demokrati.”

Stærkt motiveret af den positive udvikling arbejdes der i 2023 og fremover fortsat med at styrke læselysten gennem litterære aktiviteter. En af målsætningerne i Lyngby-Taarbæk er at blive helt skarp på, hvilke tiltag, der har medvirket til den positive udvikling. Og på den baggrund at tænke i forbedringer, men også i nye baner. Er der typer af dannelsesinstitutioner eller andre oplagte samarbejdspartnere og nye læsegrupper, der kan appelleres til?