Kommunen overtager opkrævningen af bibliotekets mellemværender

Fra 15. juni begynder en proces hvor opkrævningen af gebyrer og erstatninger overføres fra bibliotekssystemet til kommunens økonomisystem

Ændringen får betydning for hvordan mellemværender fremover opkræves og betales.

Der er ingen ændringer i bibliotekets gebyrsatser.

Betaling af gebyrer og erstatninger

Hidtil har betalingen af gebyrer og erstatninger kunnet klares via bibliotekets hjemmeside med betalingskort, samt på udlånsautomaterne på Stadsbiblioteket med MobilePay.

Fra 15. juni vil betaling af nyoprettede mellemværender komme til at foregå via kommunens løsning ”Mit Betalingsoverblik”, hvor der også kan betales med både betalingskort og med MobilePay. Dog bortfalder muligheden for at betale med MasterCard.

Læs mere om Mit Betalingsoverblik på kommunens hjemmeside

Hen over efteråret 2021 vil tidligere oprettede mellemværender også bliver overført til Mit Betalingsoverblik.

Mellemværender der endnu ikke er overført til Mit Betalingsoverblik, kan fortsat betales her på hjemmesiden.

Hvordan kan jeg se om jeg har nogen mellemværender?

På din lånerprofil her på hjemmesiden, under punktet "Mellemværende", kan du se alle mellemværender – både dem der er overført til Mit Betalingsoverblik og dem der endnu ikke er overført.

Mellemværender der endnu ikke er overført til Mit Betalingsoverblik, kan fortsat betales direkte her fra hjemmesiden som hidtil.

Mellemværender der er blevet overført til Mit Betalingsoverblik, skal betales i Mit Betalingsoverblik, og der vil i så fald være en knap med et direkte link.
Nyoprettede mellemværender kan først ses i Mit Betalingsoverblik dagen efter de er tilskrevet.

Betalingsfrister i Mit Betalingsoverblik

Hvis du får et gebyr for at aflevere for sent eller skal erstatte et materiale, vil du automatisk få tilsendt en faktura i din e-Boks med en betalingsfrist på 30 dage.

Fakturaen vil blive udsendt fra kommunens økonomisystem, og vil derfor se lidt anderledes ud end du er vant til fra bibliotekets saldoopgørelser.

Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, vil du med 30 dages mellemrum modtage en påmindelse fra biblioteket i form af en saldoopgørelse med en oversigt over alle dine mellemværender.

Hvis du samlet skylder kr. 100,- eller mere i gebyrer eller erstatninger ved betalingsfristens udløb, vil du også modtage en rykker fra kommunens opkrævning. En rykker fra Opkrævningen koster 250 kr. i administrationsgebyr.

Man kan sikre sig mod at overskride betalingsfristerne ved at tilmelde Mit Betalingsoverblik til Betalingsservice.

Biblioteket vil fortsat udsende saldoopgørelser med 30 dages mellemrum, så man løbende får besked, hvis man har mellemværender hos biblioteket.

Læs mere i artiklen om Betaling af gebyrer og erstatninger

Du kan også læse om Mit Betalingsoverblik på kommunens hjemmeside:

https://www.ltk.dk/borger/personlige-forhold/din-oekonomi/mit-betalingsoverblik