Leje af lokaler

Læs mere om lokaleleje på Stadsbiblioteket.

For leje af Fennebergsalen (tidl. Bibliotekssalen) på Stadsbiblioteket kontakt:

Michael Schmidt, telefon 45973712, e-mail: mis@ltk.dk.

Nedenstående takster gælder for 2020. Taksterne fremskrives årligt efter gældende prisregulering.

Priser for lokaleleje

   
 

Stadsbiblioteket       
Fennebergsalen
Op til 120 pladser

Lokale foreninger        1.440 kr.
Andre foreninger 2.880 kr.
Andre brugere 8.620 kr.

 

Hvem kan leje

Priserne gælder for foreningernes primære formål. Ved benyttelse af lokalerne til foreningsju­bilæer, julearrangementer, bankospil m.v. betales takster som "Andre foreninger".
"Andre brugere" omfatter virksomheder, private institutioner eller personer m.fl.

 

Priser og service

Takster for servicegebyrer ved lån af Fennebergsalen

Gælder for alle som låner og lejer Fennebergsalen (godkendt af kommunalbestyrelsen 29/8 2019).

   
 

Pris pr. gang

Opstil. og nedtagning af borde/stole - biografopstil. 335 kr.
Opstil. og nedtagning af borde/stole - caféopstil. 665 kr.
Opsætning af scene/podier 440 kr.
Opsætn. og assistence af bibliotekets lyd/av-udstyr 440 kr.
Stemning af flygel Efter regning
Anskaf. af særligt lyd/av-udstyr og ekstern lydmand      Efter regning
Ekstra rengøring Efter regning

 

Løn til Teknisk servicemedarbejder efter lukketid

   
 

Pris pr. time

Mandag-torsdag kl. 20-23 og fredag kl. 18-21 335 kr.
Mandag-torsdag efter kl. 23, fredag efter kl. 21     
samt lørdag og søndag efter kl. 15
440 kr