Leje af lokaler

Læs mere om lokaleleje på Stadsbiblioteket.

For leje af Fennebergsalen (tidl. Bibliotekssalen) på Stadsbiblioteket kontakt:

Michael Schmidt, telefon 45973712, e-mail: mis@ltk.dk.

Priser for lokaleleje

   
 

Stadsbiblioteket       
Fennebergsalen
Op til 120 pladser

Lokale foreninger        1.320 kr.
Andre foreninger 2.640 kr.
Andre brugere 7.925 kr.

Folkeoplysende foreninger indgår på linie med lokale foreninger.

 

Hvem kan leje

Lokale foreninger omfatter såvel oplysningsforbund som andre lokale foreninger som ifølge deres vedtægter er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Priserne gælder for foreningernes primære formål. Ved benyttelse af lokalerne til foreningsju­bilæer, julearrangementer, bankospil m.v. betales takster som "Andre foreninger".
"Andre brugere" omfatter virksomheder, private institutioner eller personer m.fl.

Kommunale forvaltninger og institutioner betaler ikke lokaleleje.

 

Priser og service

Rengøring indgår i lejemålet, men ved udvidet oprydning og rengøring betales dette af leje­ren.
Ekstra udgifter til personale eller udstyr i forbindelse med udlån af lokalerne betales af bru­gerne.

Leje af teknisk udstyr og aflønning af eksterne teknikere betales af brugerne.