Ledelse

 • Jeppe Bjørn
  Bjørn, Jeppe
  Kultur- og Bibliotekschef
  Telefon: 29114914
  E-mail: jeppb@ltk.dk
 • Gleerup, Tina
  Administrationschef
  Telefon: 23992241
  E-mail: tinag@ltk.dk
 • Signe Amalie Svenningsen
  Svenningsen, Signe Amalie
  Vicebibliotekschef
  Telefon: 22529922
  E-mail: sigas@ltk.dk

Voksen

 • Claus Andersen
  Andersen, Claus
  Telefon: 21362758
  E-mail: can@ltk.dk
 • Nikolaj Lind Christensen
  Christensen, Nikolaj Lind
  Webredaktør, Musikbibliotekar
  Telefon: 51631166
  E-mail: nlc@ltk.dk
 • Ole Dissing
  Dissing, Ole
  Telefon: 21183526
  E-mail: odi@ltk.dk
 • Lea Fløe Christensen
  Fløe Christensen, Lea
  Telefon: 30310617
  E-mail: lefch@ltk.dk
 • Anne Gottlieb
  Gottlieb, Anne
  Telefon: 21296357
  E-mail: ago@ltk.dk
 • Gitte Gregersen
  Gregersen, Gitte
  Telefon: 21183721
  E-mail: gig@ltk.dk
 • Thomas Hansen
  Hansen, Thomas
  Telefon: 30171663
  E-mail: th@ltk.dk
 • Horup, Thomas
  Faglig koordinator
  Telefon: 21361516
  E-mail: thho@ltk.dk
 • Jensen, Lisbet
  Telefon: 21362218
  E-mail: lje@ltk.dk
 • Kjøller, Bolette
  Telefon: 21183611
  E-mail: bok@ltk.dk
 • Søren Korntved
  Korntved, Søren
  Telefon: 40145165
  E-mail: sk@ltk.dk
 • Michael Krarup
  Krarup, Michael
  Telefon: 40154958
  E-mail: mkr@ltk.dk
 • Anja Kyed Amlund
  Kyed Amlund, Anja
  Musikbibliotekar
  Telefon: 21184105
  E-mail: aka@ltk.dk
 • Luhr Løvdahl
  Løvdahl, Luhr
  Telefon: 21314467
  E-mail: lulo@ltk.dk
 • Katrine Pedersen
  Pedersen, Katrine
  Telefon: 21183456
  E-mail: klp@ltk.dk
 • Poulsen, Niels
  Telefon: 21314517
  E-mail: np@ltk.dk
 • Lone Premer
  Premer, Lone
  Telefon: 21366140
  E-mail: lpr@ltk.dk
 • Silja Premer Attrup
  Premer Attrup, Silja
  Telefon: 21183684
  E-mail: silpa@ltk.dk
 • Flemming Rasmussen
  Rasmussen, Flemming
  Faglig koordinator
  Telefon: 40155449
  E-mail: flr@ltk.dk
 • Lise Roest-Madsen
  Roest-Madsen, Lise
  Telefon: 21296830
  E-mail: lrma@ltk.dk
 • Emilie Wieth-Knudsen
  Wieth-Knudsen, Emilie
  Musikbibliotekar
  Telefon:
  E-mail: emwk@ltk.dk

Børn

 • Vibeke Tolstrup Andersen
  Andersen, Vibeke Tolstrup
  Børnebibliotekar
  Telefon: 21183720
  E-mail: vta@ltk.dk
 • Jane Birkmann
  Birkmann, Jane
  Børnebibliotekar
  Telefon: 21183821
  E-mail: jbm@ltk.dk
 • Rie Clemmesen
  Clemmesen, Rie
  Børnebibliotekar
  Telefon: 40162861
  E-mail: rcl@ltk.dk
 • Julie Scott Georgsen
  Georgsen, Julie Scott
  Børnebibliotekar
  Telefon: 21184904
  E-mail: julge@ltk.dk
 • Tina Kiærulf Nielsen
  Kiærulf Nielsen, Tina
  Telefon: 61139868
  E-mail: tini@ltk.dk
 • Hanne Lund
  Lund, Hanne
  Telefon: 40150258
  E-mail: hln@ltk.dk
 • Christina Madsen
  Madsen, Christina
  Faglig koordinator
  Telefon: 21296375
  E-mail: chrma@ltk.dk
 • Johanne Pasgaard
  Pasgaard, Johanne
  Børnebibliotekar
  Telefon: 21184271
  E-mail: johpg@ltk.dk
 • Tolsgaard, Aske
  Telefon: 21478622
  E-mail: askto@ltk.dk
 • Warner, Lis
  Telefon: 21183619
  E-mail: lwa@ltk.dk

Administration

 • Busch, Marianne
  Administration
  Telefon: 21184859
  E-mail: mb@ltk.dk
 • Jørgensen, Steen Odderskov
  Biblioteksbetjent
  Telefon: 21139582
  E-mail: soj@ltk.dk
 • Benny Nielsen
  Nielsen, Benny
  Biblioteksbetjent
  Telefon: 21138796
  E-mail: bnn@ltk.dk
 • Thomas Prip
  Prip, Thomas
  Biblioteksbetjent
  Telefon: 40196312
  E-mail: thp@ltk.dk
 • Schmidt, Michael
  Telefon: 29337172
  E-mail: mis@ltk.dk
 • Warcelman, Steen
  Biblioteksbetjent
  Telefon: 21138352
  E-mail: swa@ltk.dk

Arkiv & arrangement

 • Flindt Clausen, Mia
  Telefon: 23323154
  E-mail: miafl@ltk.dk
 • Lund, Stine
  Telefon: 24 63 84 27
  E-mail: slu@ltk.dk
 • Schulze, Mischa
  Telefon: 29373249
  E-mail: misch@ltk.dk
 • Theilmann, Marie
  Programredaktør
  Telefon: 40337948
  E-mail: mthei@ltk.dk