Legatbogen

Adgang
Adgang derhjemme
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark.

Legatbogen er en gratis søgemaskine for fonde og legater. De hjælper ansøgere med at finde midler, samt fonde og legater til at få de rigtige ansøgere.

Med oprettelse af bruger får man adgang til flere funktioner.